WHATS ON

2017 - VISIT TAMBUNAN YEAR
SELAMAT KEMBALI KE SEKOLAH

12 February 2010

FATWA MENGENAI PENGGUNAAN ALLAH

-
Lafaz Allah merupakan kalimah suci yang khusus bagi agama dan umat Islam dan ia tidak boleh digunakan atau disamakan dengan agama-agama bukan Islam lain. Oleh itu wajib bagi umat Islam menjaganya dengan cara yang terbaik dan sekiranya terdapat unsur-unsur penghinaan atau penyalahgunaan terhadap kalimah tersebut, maka ia perlu disekat mengikut peruntukan undang-undang yang telah termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan.
-
Oleh : Muzakarah Kali Ke-82
Tarikh Keputusan : 5 Mei 2008
Tarikh Muzakarah : 5 Mei 2008 hingga 7 Mei 2008
-

No comments:

Post a Comment